h1

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

February 27, 2010
 • Mata Pelajaran:  Bahasa Melayu
 • Kelas :  4 Akaun
 • Bilangan murid:   33 orang
 • Masa:    1050 –  1210 tengah hari
 • Tajuk :   Karangan –  Perbincangan “Vandalisme dalam kalangan remaja”.

Pengetahuan Sedia Ada

 1. Pelajar melihat kerusi dan meja pelajar patah dan dikumpulkan di stor sekolah
 2. Pelajar melihat dinding sekolah diconteng.

Hasil Pembelajaran

Di akhir pembelajaran, pelajar-pelajar dapat

 1. menyatakan maksud vandalisme
 2. menerangkan sebab-sebab pelajar-pelajar melakukan vandalisme
 3. menghuraikan kesan-kesan vandalisme
 4. cara-cara mengatasi vandalisme

KBKK:  Membuat keputusan, mengkategori dan membuat rumusan.

BBM:  Bahan edaran stensilan,

Langkah/Masa Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Set Induksi(5 minit) Guru menunjukkan kaki kerusi yang patah dan contengan dinding dalam kelas .Guru bertanya sebab kaki kerusi patah. Guru dan pelajar bersoal jawab

.Guru menayangkan gambar-gambar yang dikutip melalui LCD

.Guru mengaitkan dengan topik hari ini

Kaedah:TKP: Linguistik, Interpersonal

KBKK: Menjana idea

Nilai:  Bersyukur

PerkembanganLangkah 1

(5 minit)

Maksud vandalismeGejala merosakkan harta benda awam .Guru menyoal serta menerangkan maksud  vandalisme Kaedah:Soal jawab
Langkah 2(15 minit) Sebab-sebab vandalisme.Pengaruh rakan sebaya

.Stres

.Pengaruh media massa

.Guru menyoal dan jawapan pelajar dikaitkan dengan isi hari ini..Guru mengulas semua jawapan pelajar dan mengaitkan dengan topik  hari ini Kedah:Soal jawab

KBKK:

Membuat keputusan

Nilai:

Berani Mencuba

Langkah 3(15 minit) Kesan-kesan vandalisme.Kerosakan harta benda

.Menjatuhkan imej Negara

.Menambah perbelanjaan Negara untuk membaik pulih

.Guru menyoal dan jawapan pelajar dikaitkan dengan topik hari ini.Guru mengulas semua jawapan pelajar dan mengaitkannya dengan topik hari ini  
Langkah 4(15 minit) Cara mengatasi vandalisme.Penguatkuasaan undang-undang

.Kaunseling

.Keagamaan

.Guru menyoal dan jawapan pelajar dikaitkan dengan topic hari ini.Guru mengulas semua jawapan pelajar dan mengaitkannya dengan topik  hari ini  
Penutup(5 minit) Rumusan  dan menulis semula karangan .Guru merumuskan topik  hari ini dan mengarahkan pelajar membuat latihan yang diberi.Pelajar menaip jawapan menggunakan microsoft office

(20 minit)

Kaedah :Penulisan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: