h1

PENGARUH KOMPUTER DALAM KALANGAN KANAK-KANAK

February 17, 2010

Dunia hari ini semakin maju dengan sistem jaringan teknologi komputer.  Setiap individu yang berkebolehan dapat menggunakan kemudahan akses dan ruang capaian tanpa mengira status, umur, gender, dan kaum. Golongan yang paling cepat memanipulasikan kemajuan teknologi komputer ialah remaja dan kanak-kanak.  Sebagai ibu bapa, pernahkah kita terfikir apakah yang dibuat oleh anak-anak kita dengan komputer yang kita beli untuk kegunaan mereka, mahupun kegunaan seisi keluarga?  Secara umumnya, kanak-kanak menggunakan komputer untuk bermain permainan komputer.  Permainan komputer merupakan subjek yang paling menarik perhatian kanak-kanak dan menyeronokkan.  Kajian pakar-pakar psikologi kanak-kanak dan pediatrik juga mendapati bahawa permainan-permainan ini mendatangkan kesan sampingan yang mungkin tidak pernah kita jangkakan.  Kanak-kanak akan menjadi lebih agresif dan cenderung untuk bertindak ganas.  Mereka dengan mudah terikut-ikut gaya berlawan yang ditonjolkan melalui watak-watak dalam permainan itu.

          laporan kajian juga turut melaporkan bahawa kanak-kanak menggunakan komputer untuk melayari laman web.  Laman web merupakan aplikasi dalam teknologi internet yang paling utama dalam memaparkan maklumat, ilmu, hiburan, dan komunikasi.  Melayari laman web sekarang ini lebih menyeronokkan berbanding dengan menonton televisyen.  Namun apa yang mebimbangkan ialah kandungan    atau pengisian laman web yang tidak sesuai untuk kanak-kanak.  Timbul persoalan bagaimana kita hendak menyekat maklumat-maklumat ini daripada sampai kepada kanak-kanak?

           Kanak-kanak turut menggunakan komputer melalui medium komunikasi sam ada menggunakan e-mel atau IRC.  K0munikasi menerusi internet dianggap olah kanak-kanak sebagai mustahak untuk sentiasa berdampingan dengan rakan -rakan mereka yang jauh.  Malah, kanak-kanak berupaya membina jaringan sosial maya menerusi internet dengan teknologi komunikasi.  Kesan-kesan negatif akibat daripada pendedahan kepada teknologi komputer dan internet terlalu awal di peringkat kanak-kanak atau dalam jangka masa lebih lima jam petut kita ketahui.  Kita  juga sebenarnya memerlukan satu  program pembangunan pengisian komputer dan internet yang sesuai untuk kanak-kanak.  Pemabagunan perisian komputer, pembinaan laman web, dan aplikasi sokongan lain yang sejajar lagi berkualiti untuk kanak-kanak wajar dimulakan.  Jika tidak, kanak-kanak akan selamanya bergantung pada sumber yang dikususkan untuk orang dewasa.  Mahukah kita melihat anak-anak kita dewasa sebelum waktunya?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: